Bostadens läge påverkar din hälsa

November 1, 2022
Bostadens läge påverkar din hälsa

Hur nära ligger ditt sovrumsfönster en större väg? Det finns många olika faktorer som påverkar din hälsa, fler av dem är kopplade till din bostads läge. En av aspekterna är hur mycket du exponeras för luftföroreningar. 26 procent bor i en bostad med något fönster som vetter mot en större gata eller trafikled och 14 procent har ett sovrum som vetter åt en större gata eller trafikled. Hur länge vistas du i trafiken varje dag? 68% rapporterar även att de varje dag vistas mer är 30 min i trafiken och 36% att de gör det mer än 1h. Dessutom tillbringar yngre mer tid i trafik än äldre. Luftföroreningar utomhus bidrar till sjukdom och förtida död. Främst i hjärt- och kärlsjukdom och lungsjukdom men även cancer. Buller och (o)hälsa hänger ihop Trafik påverkar oss även genom det ljud som den skapar. Omgivningsbuller kan påverka välbefinnande och hälsa på många sätt. Det kan ge en upplevelser av obehag och irritation, nedsatt inlärning och prestation, störd sömn samt stressreaktioner. Det uppskattas att 20% av befolkningen i Sverige är exponerade för trafikbuller över gällande riktvärden. Vad kan du göra för att må bättre? Hur du bor kan vara svårt att påverka - i alla fall på kort sikt. Men om ditt sovrum ligger mot en trafikerad väg, fundera på om du kan byta plats på ditt sovrum och ett annat rum och nästa gång du flyttar ta buller och trafiknivåer i beaktande. Något annat du kan göra redan nu är att fundera över hur dina andra vanor påverkar hur du mår. Vardagsmotion, sömn, träning, stress och självklart kosten är också viktiga pusselbitar för skapa goda hälsa över tid.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com