• Eatit

ALBUMIN

Uppdaterad: 5 nov 2019

Albumin tillverkas i levern och är det vanligaste proteinet i blodet. Dess två viktigaste funktioner är att:

1) Hindra vattnet i blodet från att lämna blodkärlen och leta sig ut till vävnaderna, genom osmotiska krafter.

2) Transportera icke vattenlösliga ämnen i blodet, som exempelvis hormoner, fettsyror och vissa läkemedel.


VAD BETYDER ETT HÖGT ALBUMINVÄRDE?

Höga värden kan bero på vätskebrist/uttorkning och om provet upprepade gånger visar förhöjda värden är detta till hjälp för läkaren vid bedömningen av om det finns en risk för begynnande eller framtida njurproblem och om ytterligare utredningar behöver göras.


VAD BETYDER ETT LÅGT ALBUMINVÄRDE?

Om man inte får i sig tillräckligt näringsrik mat kan albuminnivåerna minska. Låga värden ses även vid svält, inflammationer i kroppen samt vid albuminförluster via tarmen. Albuminvärdet i blodet kan dessutom sjunka vid olika inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Låga albuminnivåer kan i sin tur leda till att kroppen får svårt att behålla vatten i blodomloppet, och vattnet flödar istället ut i vävnaderna. Detta leder till svullnad på exempelvis fötter, anklar, underben, fingrar och i ansiktet. En lindrig grad av svullnad i fötterna kan förekomma naturligt efter exempelvis en dags arbete och betyder inte att albuminnivåerna är låga.


BEHÖVER JAG KOLLA UPP MITT ALBUMINVÄRDE?

Om du är orolig för att du har onormalt låga albuminvärden bör du kontakta din läkare för råd. Du kan även använda ditt friskvårdsbidrag och testa dig via Eatit. Då tittar Eatits läkare på din hälsoprofil och sätter samman ett blodprovspaket som passar dig och dina riskfaktorer och hälsomål.


VARFÖR BEHÖVER ALBUMINVÄRDET ANALYSERAS?

En albuminkontroll utförs oftast som en del av en större testpanel för levern.


TESTAS ALBUMIN VIA BLODET ELLER URINEN?

Albumin kan mätas både via blodet och i urinen. Albumin i blodet används framförallt för att bedöma leverns funktion och nutritionsnivå. Albumin i urinen, oftast via Urin-albumin-kreatinin-kvot, är ett mått på hur mycket protein som läcker ur njuren och indirekt på njurskada/njurpåverkan.


HUR FORT KAN MITT ALBUMINVÄRDE ÄNDRAS OCH HUR OFTA BORDE JAG TESTA MIG?

Då Albumin-värdet påverkas av många av kroppens system så kan värdet ändras snabbt beroende på hur vi mår i övrigt. Om man står under behandling för exempelvis diabetes eller hjärtsvikt kan en läkare välja att testa albuminvärdet ofta. Är du en frisk individ med normal kosthållning, som inte är underviktig och inte står på någon läkemedelsbehandling behöver albuminvärdet inte testas särskilt ofta utan kan göras i samband med att andra prover för att följa din hälsoutveckling över tid.


HUR GÖR JAG FÖR ATT UNDERSÖKA MITT ALBUMINVÄRDE?

Se om du är berättigad till behandling av dietist eller om du har möjlighet att ta blodprov hos Eatit via ditt friskvårdsbidrag. För frågor skicka ett mail till hi@eatit.io.

3936 visningar

Prova Eatit idag

Vi hjälper dig testa om Eatit är något för dig. Skriv in din mailadress och klicka kom igång.

✓ 250kr/besök

✓ Boka direkt

✓ Legitimerade dietister

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

LEGAL

HJÄLP

©2020 Eatit AB (Org.nr: 559077-4336)