BLODVÄRDE: ALBUMIN

November 1, 2022
BLODVÄRDE: ALBUMIN

Albumin tillverkas i levern och är det vanligaste proteinet i blodet. Dess två viktigaste funktioner är:

1) att hindra vattnet i blodet från att lämna blodkärlen och leta sig ut till vävnaderna, genom osmotiska krafter

2) att transportera icke vattenlösliga ämnen i blodet som exempelvis hormoner, fettsyror och vissa läkemedel

VAD BETYDER ETT HÖGT ALBUMINVÄRDE?

Höga värden kan bero på vätskebrist/uttorkning. Om provet visar förhöjda värden upprepade gånger kan detta vara till hjälp för läkaren när hen ska bedöma om det finns en risk för begynnande eller framtida njurproblem och om ytterligare utredningar behöver göras.

VAD BETYDER ETT LÅGT ALBUMINVÄRDE?

Om man inte får i sig tillräckligt näringsrik mat kan albuminnivåerna minska. Låga värden ses även vid svält, njursjukdomar samt vid albuminförluster via tarmen. Albuminvärdet i blodet kan dessutom sjunka vid olika inflammatoriska tillstånd i kroppen.

Låga albuminnivåer kan i sin tur leda till att kroppen får svårt att behålla vatten i blodomloppet så att vattnet flödar ut i vävnaderna. Detta leder till svullnad på exempelvis fötter, anklar, underben, fingrar och i ansiktet. En lindrig grad av svullnad i fötterna kan förekomma naturligt efter exempelvis en dags arbete och betyder inte att albuminnivåerna är låga.

TESTAS ALBUMIN VIA BLODET ELLER URINEN?

Albumin kan mätas både via blodet och i urinen. Albumin i blodet används framförallt för att bedöma leverns funktion och nutritionsnivå. Albumin i urinen, oftast via Urin-albumin-kreatinin-kvot, är ett mått på hur mycket protein som läcker ur njuren och därför även ett indirekt mått på njurskada/njurpåverkan.

HUR FORT KAN MITT ALBUMINVÄRDE ÄNDRAS OCH HUR OFTA BORDE JAG TESTA MIG?

Då Albumin-värdet påverkas av många av kroppens system så kan värdet ändras snabbt beroende på hur vi mår i övrigt. Om man exempelvis behandlas för diabetes eller hjärtsvikt kan en läkare välja att testa albuminvärdet ofta. Är du en frisk individ med normal kosthållning som inte är underviktig och inte går på någon läkemedelsbehandling behöver albuminvärdet inte testas särskilt ofta. Då räcker det att det testas i samband med andra prover för att följa din hälsoutveckling över tid.

HUR GÖR JAG FÖR ATT UNDERSÖKA MITT ALBUMINVÄRDE?

Se om du är berättigad till behandling av dietist eller om du har möjlighet att ta blodprov hos Eatit via ditt friskvårdsbidrag. För frågor skicka ett mail till hi@eatit.io.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com