BLODVÄRDE: ALAT

November 1, 2022
BLODVÄRDE: ALAT

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en markör för att undersöka leverfunktionen och diagnostisera eventuella leversjukdomar. Symtom på leversjukdomar kan vara smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar och ibland gulsot.

Ett ALAT-test kan också göras för att kontrollera om behandling av leversjukdom är framgångsrik. Vissa läkemedel, exempelvis kolesterolsänkande läkemedel, kan påverka levern och då är detta ett bra test bra att göra.

VAD BETYDER ETT HÖGT ALAT-VÄRDE?

Förhöjt ALAT är vanligt förekommande, cirka 1-4 % av svenska befolkningen uppvisar förhöjda nivåer och prevalensen verkar stiga. Ett högt värde kan bero på många olika anledningar. Exempelvis så ger virushepatit, det vill säga en leverinflammation orsakad av ett virus, höja ALAT-värden. Ett förhöjt ALAT-värde kan även ses vid andra sjukdomar som påverkar levern eller vid biverkan av en läkemedelsbehandling så som statiner, antibiotika, kemoterapi, aspirin, narkotika och barbiturater. Ju högre värde, desto mer omfattande cellskador. Akut hepatit kan ge ALAT-värden som är 10 gånger så höga som referensvärdet. I vissa fall kan ALAT-värdet öka utan att levern är sjuk eller skadad, exempelvis vid blodförgiftning, blodpropp i lungan, njursvikt, etc. Överkonsumtion av fet mat och alkohol kan också ge temporärt ökade ALAT-värden.

VAD BETYDER ETT LÅGT ALAT-VÄRDE?

Låga värden av ALAT är bra och tyder på att levern och andra organ och funktioner fungerar som de ska. Levern har en förmåga att återhämta sig naturligt, något som sakta men säkert sänker blodets ALAT-värde.

HUR KAN JAG PÅVERKA MITT ALAT VÄRDE?

Om ditt höga ALAT-värde beror på fettlever kan du börja med att ändra på din livsstil: äta hälsosammare, motionera och gå ner i vikt. Om du har ett högt intag av alkohol, mer än 10 standardenheter per vecka (1 standardenhet = 33 cl starköl eller ett litet glas vin), kan du sannolikt förbättra ditt värde genom att upphöra med eller minska ditt alkoholintag.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com