• Eatit

BLODVÄRDE: ALAT

Uppdaterad: 25 nov 2019

ALAT är en förkortning av Alaninaminotransferas. Testet görs för att kontrollera leverns tillstånd och om den skadats. Med hjälp att testet är det möjligt att identifiera leversjukdomar. Leversjukdomar kan ge symtom som smärta i övre delen av buken, illamående, kräkningar och ibland gulsot. Testet kan också göras för att kontrollera om behandling av leversjukdom är framgångsrik. Vissa läkemedel, exempelvis kolesterolsänkande läkemedel, kan påverka levern och då är detta test bra att ta.


VAD BETYDER ETT HÖGT ALAT-VÄRDE?

Förhöjt ALAT (alaninaminotransferas) är vanligt förekommande, cirka 1-4 % av svenska befolkningen uppvisar förhöjda nivåer och prevalensen verkar stiga. Ett högt värde kan bero på många olika anledningar och du kan behöva utreda detta vidare med din läkare. Exempelvis så ger virushepatit, det vill säga en leverinflammation orsakad av virus, höga ALAT-värden. Ett förhöjt ALAT-värde kan även ses vid andra sjukdomar som påverkar levern eller vid biverkan av läkemedelsbehandling så som av statiner, antibiotika, kemoterapi, aspirin, narkotika och barbiturater. Ju högre värde, desto mer omfattande cellskador. Akut hepatit kan ge ALAT-värden som är 10 gånger så höga som referensvärdet. I vissa fall kan ALAT-värdet öka utan att levern är sjuk eller skadad, exempelvis vid blodförgiftning, blodpropp i lungan, njursvikt och så vidare. Överkonsumtion av fet mat och alkohol kan också ge temporärt ökade ALAT-värden.


VAD BETYDER ETT LÅGT ALAT-VÄRDE?

Låga värden av ALAT är bra och tyder på att levern och andra kroppsliga organ och funktioner fungerar som de ska. Levern har en förmåga att återhämta sig naturligt, något som sakta men säkert sänker blodets ALAT-värde.


HUR KAN JAG PÅVERKA ALAT VÄRDE MED MIN KOST?

ALAT kan stiga som en konsekvens av fettlever, och om detta är orsaken till ditt förhöjda ALAT så kan du påverka detta genom att förbättra livsstilen: äta hälsosammare, motionera och gå ned i vikt. Om du har ett högt intag av alkohol, mer än 10 standardenheter per vecka (1 standardenhet = 33 cl starköl eller ett litet glas vin), kan du sannolikt förbättra ditt värde genom att upphöra med eller minska ditt alkoholintag.

Det är svårt att själv, utifrån blodvärdet, avgöra vad som är orsaken till en ALAT-stegring och du bör därför diskutera förhöjda värden med din läkare.

49 visningar

Prova Eatit idag

Vi hjälper dig testa om Eatit är något för dig. Skriv in din mailadress och klicka kom igång.

✓ 250kr/besök

✓ Boka direkt

✓ Legitimerade dietister

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

LEGAL

HJÄLP

©2020 Eatit AB (Org.nr: 559077-4336)