Allt omObesitas

Lider du av övervikt och vill få hjälp? Hos oss Eatit kan du träffa en dietist genom videosamtal. Ladda ned appen och få hjälp redan idag! Vi är en del av primärvården.
På den här sidan kan du läsa vidare om obesitas.

Träffa dietist nu
#1
Sveriges största tjänst för
viktminskning med dietister
84%
av användarna
går ner i vikt
4.6/5
★★★★★
App Store
Allt om Obesitas

Nedan ser du en sammanställning av de rubriker som återfinns i denna artikel. Du kan använda snabblänkarna för att hoppa direkt till respektive rubrik:

Vad är Obesitas?
Varför får man obesitas?
Vad betyder obesitas?
Är obesitas en sjukdom?
Är obesitas farligt?
Hur vanligt är obesitas?
Hur behandlas obesitas?
Vilken hjälp finns det för obesitas?
Övervikt och obesitas vid graviditet
Obesitas och hjärt och kärlsjukdomar
Evidens för att behandla obesitas

Vad är Obesitas?

Obesitas, även känt som fetma, är ett medicinskt tillstånd där överskott av kroppsfett har ackumulerats till den grad att det kan ha en negativ inverkan på hälsan. Det är vanligtvis definierat genom att använda kroppsmasseindex (BMI), där en person med ett BMI på 30 eller mer anses vara fet.

Men det är viktigt att notera att BMI inte mäter kroppsfett direkt, och det finns vissa begränsningar med detta mått, eftersom det inte tar hänsyn till muskelmassa, benstruktur eller fördelningen av fett i kroppen.

Obesitas kan öka risken för många hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, vissa typer av cancer, och andningsproblem som sömnapné. Dessutom kan det också påverka en persons livskvalitet och leda till psykiska problem som depression och låg självkänsla.

Behandling av obesitas involverar ofta förändringar i kost och fysisk aktivitet för att skapa en energiobalans som främjar viktminskning. I vissa fall kan medicinering eller kirurgi vara lämpliga. Om du tror att du kan vara överviktig och är orolig för din hälsa, prata med en hälso- och sjukvårdspersonal. De kan erbjuda rådgivning och stöd för att hjälpa dig att uppnå en hälsosammare vikt.

Lider du av obesitas och behöver hjälp? Hos oss Eatit kan du träffa en dietist genom videosamtal. Ladda ned appen och få hjälp redan idag! Vi är en del av primärvården.

Varför får man obesitas?

Orsakerna till obesitas är komplexa och det handlar om mer än bara enkel överätning eller brist på fysisk aktivitet. Det är ett tillstånd som ofta påverkas av en kombination av genetiska, beteendemässiga, metaboliska, cellbiologiska, sociala och miljömässiga faktorer. Låt mig gå igenom några av dessa:

1. Överätning: Att regelbundet konsumera merkalorier än vad kroppen förbrukar kan leda till viktuppgång över tiden.Särskilt högkaloriska livsmedel som är rika på fett och socker kan bidra tillobesitas.

2. Fysisk inaktivitet: Många människor lever stillasittandeliv vilket innebär att de bränner färre kalorier än vad de konsumerar. Dettakan bidra till viktuppgång och obesitas.

3. Genetik: Vissa människor är genetiskt merbenägna att bli överviktiga eller feta. Om en eller båda föräldrarna är feta,är risken högre att barnen också kommer att bli det.

4. Metaboliska faktorer: Vissa medicinska tillståndeller mediciner kan påverka hur kroppen reglerar energi och lagrar fett, vilketkan bidra till viktuppgång.

5. Socioekonomiska faktorer: Tillgång tillhälsosamma livsmedel och säkra platser för motion kan påverkas avsocioekonomiska faktorer. Vissa grupper kan vara mer utsatta för obesitas pågrund av dessa ojämlikheter.

6. Psykologiska faktorer: Känslor, stress ochdåliga sömnmönster kan också bidra till överätning och viktuppgång.

Vad betyder obesitas?

Obesitas är ett medicinskt term som betyder att man har en överdriven mängd kroppsfett. Detta tillstånd mäts ofta med något som kallas kroppsmasseindex (BMI), där en person med ett BMI på 30 eller mer betraktas som fet.

Det är viktigt att notera att obesitas inte bara handlar om utseende. Det är ett seriöst hälsotillstånd som kan leda till eller förvärra andra hälsoproblem, som hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och vissa typer av cancer.

Orsakerna till obesitas är komplexa och kan inkludera genetik, livsstilsvanor, miljöfaktorer och psykologiska faktorer. Behandling kan innefatta kostförändringar, ökad fysisk aktivitet, beteendeförändringar, medicinering och ibland kirurgi.

Om du är orolig för din vikt, är det bäst att prata med en hälso- och sjukvårdspersonal. De kan hjälpa dig att förstå dina risker och att utveckla en plan för att förbättra din hälsa.

Är obesitas en sjukdom?

Ja, obesitas betraktas faktiskt som en sjukdom. Det är inte bara ett tillstånd av att ha extra kroppsfett. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och många andra medicinska organisationer världen över, är obesitas en kronisk sjukdom som kännetecknas av en överdriven ansamling av kroppsfett.

Obesitas kan leda till en rad allvarliga hälsoproblem, som hjärtsjukdom, typ 2-diabetes, vissa former av cancer, och andningsproblem. Dessutom kan det också ha en negativ inverkan på en persons psykologiska hälsa, leda till depression och minska livskvaliteten.

Trots att det är en sjukdom, är det viktigt att komma ihåg att obesitas kan förebyggas och behandlas. Detta innefattar vanligtvis förändringar i kost och fysisk aktivitet, men kan också innefatta medicinering eller kirurgi i vissa fall. Om du är orolig över din vikt, är det bäst att diskutera dina bekymmer med en hälso- och sjukvårdspersonal som kan ge råd och stöd.

Är obesitas farligt?

Ja, obesitas kan vara farligt eftersom det ökar risken för många olika hälsoproblem. Det handlar inte bara om hur man ser ut - det är ett seriöst medicinskt tillstånd som kan påverka kroppens funktion på många olika sätt.Till exempel kan obesitas öka risken för:
1: Hjärtsjukdom och stroke: Överskott av fett kan leda till högt blodtryck och höga kolesterolnivåer, vilket ökar risken för hjärtsjukdom och stroke.
2: Diabetes typ 2: Obesitas är en av de främsta riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes.
3: Vissa typer av cancer: Obesitas kan öka risken för flera typer av cancer, inklusive bröst-, tarm- och bukspottkörtelcancer.
4: Sömnproblem: Obesitas, särskilt när fett lagras runt magen, kan orsaka andningsproblem under sömnen, som sömnapné.
5: Psykiska hälsoproblem: Obesitas kan också påverka psykisk hälsa, vilket leder till problem som depression, ångest och låg självkänsla.

Hur vanligt är obesitas?

År 2020 uppskattades 52 procent av Sveriges invånare leva med övervikt eller obesitas(Folkhälsomyndigheten, 2021a). Världshälsoorganisationen WHO (2021) definierar obesitassom ett BMI om minst 30 kg/m2, och enligt Folkhälsomyndigheten (2021b) är andelen mänsom lever med obesitas i Sverige 15 procent och andelen kvinnor 16 procent. Obesitas är ettväxande problem där den största ökningen syns i åldersgrupperna 16-29 år samt 45-64 år. Idessa grupper var prevalensen av övervikt och obesitas 22 procent år 2006 och har ökat till 29 procent år 2020. Den årliga kostnaden för obesitas beräknas uppgå till 70 miljarder kronor i Sverige och baseras på kostnader inom hälso- och sjukvård samt kostnader till följd av förlorad produktion (Folkhälsomyndigheten, 2021b).

Obesitas är även en global hälsoutmaning och förekomsten av obesitas ökar stadigt över hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) var över 650 miljoner vuxna människor globalt sett drabbade av obesitas år 2016. Detta innebär att cirka 13% av världens vuxna befolkning lever med obesitas.

Obesitas påverkar också barn och ungdomar i allt högre grad. Enligt WHO var över 340 miljoner barn och ungdomar i åldrarna 5-19 år drabbade av övervikt eller obesitas år 2016. Detta innebär att förekomsten av övervikt och obesitas bland barn och ungdomar har ökat dramatiskt under de senaste åren.

Hur behandlas obesitas?

Behandling av obesitas kan se olika ut för olika människor, och det kan kräva en kombination av livsstilsförändringar, medicinering och ibland kirurgi. Här är några vanliga metoder:

1: Livsstilsförändringar: Det här är ofta det första steget i behandlingen av obesitas. Detta inkluderar att ändra kosten för att minska kaloriintaget och öka fysisk aktivitet för att bränna fler kalorier. Många människor finner det hjälpsamt att arbeta med en dietist eller en personlig tränare för att göra dessa förändringar.

2: Beteendeterapi: Detta kan hjälpa människor att identifiera och ändra beteenden som leder till överätning och inaktivitet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en typ av terapi som ofta används för att hjälpa människor att förändra sina beteenden kring mat och motion.

3. Läkemedel för att gå ner vikt - Det finns flera olika typer av mediciner som kan användas för att hjälpa människor att gå ner i vikt. Dessa mediciner fungerar på olika sätt, till exempel genom att minska aptiten, blockera absorptionen av vissa näringsämnen, eller öka mängden energi som kroppen bränner.

4. Viktminskningskirurgi: För människor med allvarlig obesitas som inte har haft framgång med andra metoder, kan viktminskningskirurgi, som gastric bypass eller gastric sleeve, vara ett alternativ. Dessa operationer fungerar genom att minska storleken på magsäcken eller förändra hur kroppen bearbetar mat, vilket leder till viktminskning.

Vilken hjälp finns det för obesitas?

Det finns många olika former av hjälp tillgängliga för personer som kämpar med obesitas. Det viktiga är att komma ihåg att varje individ är unik och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Här är några vanliga former av hjälp:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal: Läkare, dietist, psykologer och fysioterapeuter kan alla spela en roll i behandlingen av obesitas. De kan hjälpa till att utforma en personlig plan, ge råd och stöd, och övervaka framsteg. Glöm inte att du kan träffa en dietist online hos Eatit.

2. Självhjälpsgrupper och stödgrupper: Att dela erfarenheter och lösningar med andra som har liknande utmaningar kan vara mycket hjälpsamt. Det finns många grupper både online och offline.

3. Medicinering: Vissa människor kan dra nytta av mediciner som hjälper till att kontrollera hunger, öka mättnad eller minska absorptionen av vissa näringsämnen. Dessa mediciner bör endast användas under övervakning av en läkare.

4. Viktminskningskirurgi: För vissa människor med allvarlig obesitas kan kirurgi vara ett alternativ. Det finns olika typer av operationer, inklusive gastric bypass och gastric sleeve, som kan hjälpa till att minska kroppsvikten och minska riskerna för relaterade hälsoproblem.

5. Digitala verktyg och appar: Det finns nu många digitala verktyg och appar som kan hjälpa till att spåra matintag, fysisk aktivitet, sömn och andra faktorer som kan påverka vikten.

Obesitas vid graviditet

Att vara överviktig eller ha obesitas under graviditeten kan öka risken för vissa hälsoproblem. Det är viktigt att understryka att många kvinnor som är överviktiga eller har obesitas har normala graviditeter och friska barn, men risken för komplikationer är högre och det är därför viktigt att vara medveten om dessa risker och att ta hand om sig själv och sitt barn på bästa sätt.

Här är några av de potentiella problemen:

1. Graviditetsdiabetes: Kvinnor som är överviktiga eller har obesitas löper större risk att utveckla graviditetsdiabetes, vilket kan leda till tidig födsel och andra komplikationer.
2. Högt blodtryck och preeklampsi: Dessa tillstånd är mer vanliga hos kvinnor som är överviktiga eller har obesitas, och kan leda till allvarliga komplikationer för både mor och barn.
3. Större baby: Kvinnor som är överviktiga eller har obesitas löper större risk att få en baby med hög födelsevikt, vilket kan leda till komplikationer under förlossningen och öka risken för att barnet blir överviktigt senare i livet.
4. Ökad risk för kejsarsnitt: Kvinnor som är överviktiga eller har obesitas har en större sannolikhet att behöva ett kejsarsnitt, och återhämtningen från kejsarsnitt kan vara mer utmanande för kvinnor med högre kroppsvikt.

För att minimera dessa risker, kan det vara till hjälp att planera graviditeten tillsammans med en hälso- och sjukvårdspersonal, sträva efter en hälsosam viktökning under graviditeten, äta en näringsrik kost, vara fysiskt aktiv och följa alla rekommenderade graviditetskontroller. Det finns ingen "one size fits all"-lösning, så det är viktigt att diskutera dina individuella behov och risker med din läkare eller barnmorska.

Obesitas och risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Ja, tyvärr är obesitas starkt kopplat till både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Låt oss ta en närmare titt på varför.

1. Diabetes: Typ 2-diabetes, som påverkar kroppens förmåga att använda insulin och reglera blodsockernivåer, är tätt förknippad med obesitas. Faktum är att övervikt och obesitas är de främsta riskfaktorerna för typ 2-diabetes. Fettvävnad, särskilt när den är lagrad runt midjan, kan göra cellerna mer resistenta mot insulin, vilket ökar risken för att utveckla denna sjukdom.

2. Hjärt-kärlsjukdom: Obesitas påverkar hjärtat och blodkärlen på flera sätt. För det första kan det leda till högt blodtryck, eftersom ditt hjärta måste arbeta hårdare för att pumpa blod till alla celler i din kropp. För det andra kan det leda till höga kolesterolnivåer och triglycerider, vilket kan bidra till åderförkalkning, en tillstånd där fett och kolesterol byggs upp i dina blodkärl och gör dem smalare. Detta ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Att hantera vikten genom hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan avsevärt minska dessa risker. Det är också viktigt att få regelbunden vård och screening för dessa tillstånd, särskilt om du har obesitas. Om du har bekymmer om din vikt och din risk för dessa sjukdomar, bör du prata med en hälso- och sjukvårdspersonal för att få stöd och rådgivning, eller söka hjälp hos en dietist hos Eatit!

Finns det evidens för att behandla Obesitas?

Obesitas klassas numera som en kronisk sjukdom, bland annat för att understryka att obesitas är ett sjukdomstillstånd i sig självt, och inte enbart är en riskfaktor för annan sjukdom (1,2). Man har även korrigerat det tidigare, endimensionella synsättet på behandling av obesitas, vilket gick ut på att åtgärda en förmodad brist på disciplin hos de drabbade och försök att motivera till bättre viljestyrka. Idag ser man mer nyanserad på uppkomsten av obesitas som ett komplext samspel mellan genetiska, fysiologiska, psykologiska och samhällsfaktorer. Beskrivningen som kroniskt markerar att obesitas har ett långvarigt förlopp och inte kan lösas med kortsiktiga dieter eller livsstilsförändringar som enbart kan upprätthållas under en begränsad tid. På så sätt har även behandlingsalternativen för obesitas utvecklats och blivit mer tvärdisciplinära, nyanserade och långsiktiga, där kalorirestriktion fortfarande en central del av insatsen, men kompletteras med kunskaper från modern nutritionslära, endokrinologi och beteendevetenskap.

I nuläget finns ett antal regionala behandlingsrekommendationer i Sverige samt nationella riktlinjer från Socialstyrelsen från 2022 (3).

Inom de regionala riktlinjerna finns rekommendationer för operativ/kirurgisk behandling alternativt behandling på första linjens nivå med fokus på livsstil och beteendeförändring. För det senare rekommenderas, i kombination eller var för sig, multidisciplinära insatser inriktad på kost och fysisk aktivitet och tillgång till beteendeterapeutisk kompetens(3), där den förväntade viktnedgången efter 2 år är i snitt cirka 5-10 procent av ursprungsvikten(3).

De europeiska riktlinjerna för behandling av obesitas rekommenderar, i kombination eller var för sig, behandling inriktad på nutrition och fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi, läkemedelsbehandling, operativ/kirurgisk behandling, samt behandling av samsjuklighet(4). Riktlinjerna understryker att målet med behandlingen inte enbart är att uppnå viktnedgång, där en reduktion på 5-10% innebär en signifikant minskat risk för ett flertal komplikationer, men även ökad aktivitetsnivå och hälsosamma effekter för kroppens fungerande.

Skribent: Emmy Vänman, legitimerad Dietist
Granskad av: Våra dietister

Referenser

1. Burki T. European Commission classifies obesity as a chronic disease. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(7):418. doi:10.1016/S2213-8587(21)00145-5

2. Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – socialstyrelsen.se https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/obesitas/. Acessed 2022-10-25

3.Övervikt och fetma hos vuxna - Viss.nu. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/overvikt-och-fetma-hos-vuxna. Accessed January 28, 2022.

4. Yumuk V, Tsigos C, Fried M, et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obes Facts. 2015;8 (6):402-424. doi:10.1159/000442721

5.The National Weight Control Registry. (åtkomst 2023-03-19). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221839/
2.Gardner, C. D., Trepanowski, J. F., Del Gobbo, L. C., Hauser, M. E., Rigdon, J., Ioannidis, J. P. A., ... & King, A. C. (2018). Effect of low-fat vs low-carbohydrate diet on 12-month weight loss in overweight adults and the association with genotype pattern or insulin secretion. The DIETFITS randomized clinical trial. JAMA, 319(7), 667-679. doi: 10.1001/jama.2018.0245


Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu