Våra Medicinska granskare

Som en del av vårt uppdrag vill vi sprida korrekt och relevant information om viktnedgång och hälsosam livsstil. Ambitionen med Eatits webbplats är att ge dig pålitliga och vetenskapligt underbyggda och evidensbaserade råd för att hjälpa dig på din viktminskningsresa. Allt vårt innehåll granskas av legitimerade dietister och nedan kan du läsa mer om vilka det är som har granskat vårt innehåll:

Linda Jansson

Legitimerad dietist.

dietist online Linda Jansson

Linda Jansson är legitimerad dietist med magisterexamen i klinisk nutrition och kandidatexamen i idrott. Som dietist har hon erfarenhet av primär- och mödravård. Linda har jobbat mycket med kvinnor innan, under och efter graviditet. Linda är en engagerad dietist lyhörd för andra människors utmaningar i livets olika skeden. Hon brinner för att hjälpa individen nå sina mål med hållbara livsstilsförändringar. Linda är även personlig tränare. Linda är utbildad via Göteborgs Universitet.

Frida Hellkvist

Legitimerad dietist.

Frida Hellkvist är legitimerad dietist utbildad vid Uppsala universitet 2018, med erfarenhet från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Stockholms sjukhem. Frida kombinerar akademisk kunskap med praktisk erfarenhet för att stödja olika näringsbehov. Hon är särskilt skicklig på att anpassa råd till individuella förhållanden och förstår vikten av kulturella aspekter i kost. Frida är engagerad i att främja hållbara livsstilsförändringar och är lyhörd för klienters unika utmaningar och mål.

Asma Komsan

Legitimerad dietist.

Asma  är legitimerad dietist med flera årserfarenhet inom primär- och specialistvården. Hon har erfarenhet av att arbetamed personer med fetma, diabetes typ 2, mag-tarmbesvär, höga blodfetter. Haräven jobbat i flera år på obesitasmottagningen och hjälpt   många patienter medkostråd inför/efter fetmaoperation Gastric bypass/Sleeve. Hon har genomförtfördjupande utbildning i IBS och FODMAP och hjälpt många patienter med IBS. Ärutbildad vid Göteborg universitet 2015.

Linnea Gatzwiller

Legitimerad dietist.

Linnea Gatswiller är legitimerad dietist och har nyligen avslutat dietistprogrammet vid Göteborgs universitet år 2022. Med erfarenhet inom både primärvård och friskvård har hon arbetat med människor i olika åldrar, från barn till äldre, och hanterat olika sjukdomstillstånd såsom övervikt, obesitas, IBS, diabetes typ 1 och typ 2, malnutrition och PCOS. Linnea har även genomfört grundkurser i psykologi (30hp), funktionell anatomi (7,5hp) och träningslära (7,5hp). Hennes breda kunskapsbas och erfarenhet gör henne kompetent att ge kostrelaterade råd och stöd inom olika hälsoområden.

Din nya livsstil väntar

Fortsätt →