Vikntedgång och PCOS

PCOS kan göra det svårt att gå ner i vikt på grund av hormonella obalanser som påverkar ämnesomsättningen och aptiten. På denna sida kan du läsa om PCOS och vikt.

Hos Eatit kan du träffa en dietist online helt kostnadsfritt! Vi är en del av den offentliga vården, och till skillnad från många vårdcentraler kan vi erbjuda dietisthjälp helt utan väntetid. Samtalen sker direkt i vår app och det enda du behöver göra är att ladda ned den och boka ett samtal. Du kan även träffa en läkare för medicinsk viktnedgång.

Träffa dietist nu
#1
Sveriges största tjänst för
viktminskning med dietister
84%
av användarna
går ner i vikt
4.6/5
★★★★★
App Store

PCOS är en hormonell störning som är vanlig hos kvinnor i fertil ålder. Hormonrubbningen innebär en ökad halt av fritt testosteron samt minskad insulinkänslighet. Tillståndet har en ärftlig komponent men är också beroende av livsstilsfaktorer som påverkar kroppsvikten. En av de vanligaste behandlingarna är att få behandling av dietist för att få stöd att gå ner i vikt eftersom viktminskning leder till förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion, minskad behåring samt ökad chans till graviditet då ägglossning spontant kan återkomma.

Hur märker man att man har PCOS?

PCOS ger ofta en eller flera av följande symtom:
- Du har sällan eller aldrig mens.
- Du har mycket hår på kroppen till exempel i ansiktet, på bröstet, magen och låren.
- Du har finnar.- Du har lätt för att gå upp i vikt.
- Du har svårt att bli gravid.- Du kan känna dig nedstämd och håglös.
- Du har minskad sexlust.

Du kan ha PCOS utan att ha några symtom. Symtomen kan också variera.

Varför leder PCOS till viktuppgång?

Hälften av alla kvinnor med PCOS har en övervikt eller obesitas (fetma). Övervikt och obesitas är också associerat med störningar i insulinregleringen. En ökad insulinresistens och nedsatt glukostolerans ger ökad risk för typ 2 diabetes, övervikt och dyslipidemi (onormala fettnivåer i blodet) samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Kombinationen av insulinresistens och hyperandrogenism leder till en ond cirkel för kvinnor med PCOS eftersom ökad mängd insulin ger en ökad mängd androgener vilket i sin tur påverkar insulinresistensen. Detta innebär att viktuppgång för kvinnor med PCOS förvärrar symtom på både insulinresistens och ger ökad produktion androgener.  
Positiva effekter av hyperandogenism är ökad bentäthet, längre fertilitet och högre muskelmassa. Förutom de evolutionära fördelarna detta tros ha gett, är det även positivt ur många idrottssammanhang. Effekter på aptitreglering och inlagring, har troligtvis också varit fördelaktigt i perioder där mat varit mindre tillgängligt. I det svenska samhället är tillgången till mat, för många, inte ett hinder idag.  

Kost vid PCOS

Det är möjligt att den hormonella rubbningen hos kvinnor med PCOS, påverkar aptitregleringen och i viss mån stimulerar aptit, vilket kan försvåra en viktnedgång. Därav blir det extra viktigt att fokusera på mättande mat, måltidsordning och hållbara kostomläggningar.

Har du PCOS och önskar stöttning i hur du kan lägga om din kost? Boka en tid med en av våra dietister och få hjälp med ditt förändringsarbete!

Hur många drabbas av PCOS?

10- 20% av alla kvinnor i fertil ålder beräknas ha PCOS. Det är vanligast att man får diagnosen i åldern 20 till 30 år. Det finns ett visst ärftligt samband. Risken för att få PCOS ökar något om man har en mamma eller syster som har sjukdomen.

10- 20% av alla kvinnor i fertil ålder beräknas ha PCOS. Det är vanligast att man får diagnosen i åldern 20 till 30 år. Det finns ett visst ärftligt samband. Risken för att få PCOS ökar något om man har en mamma eller syster som har sjukdomen.

När ska man söka vård för PCOS?

Kontakta en vårdcentral, en gynekologisk mottagning eller en ungdomsmottagning om något av följande stämmer in på dig:- Du har mens färre än fyra gånger per år.- Du upplever att du får mer hår på kroppen än tidigare.- Du har svårt att bli gravid.

Finns det någon risk med att ha PCOS?

Infertilitet, hirsutism (ökad behåring) och akne är symtom som är vanliga om man har PCOS. På lång sikt har PCOS-patienter en ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Vad betyder hirsutism? Hirsutism innebär ökad kroppsbehåring av manlig typ. Det handlar om en grov och mörkt pigmenterad behåring som typiskt är lokaliserad till överläpp och haka, runt bröstvårtor, i medellinjen på nedre delen av buken, ryggslutet samt ljumskar och lår, men även ”manligt” håravfall på huvudet. Denna behåringstyp stimuleras av androgener.

Vad är orsaken till PCOS?

Den exakta orsaken till PCOS är okänd.

Hur får man diagnosen PCOS?

Indikationer för om man bör utredas för PCOS är menstruationsrubbning, infertilitet, akne och hirsutism. Utredningen kan göras med hormonprover och ultraljud av äggstockarna.Hormonproverna är ett blodprov. Med ultraljud kan man påvisa om äggstockarna har polycystiska ovarier, det vill äggstockar med många äggblåsor. Detta är vanligt vid PCOS.

Enligt Rotterdam-kriterierna krävs två av följande tre kriterier för att få diagnosen PCOS:

1. Glesa menstruationer eller utebliven menstruation.
2. Hyperandrogenism antingen biokemisk (testosteron/SHBG-kvot över 0,05) eller klinisk som till exempel hirsutism.
3. Polycystiska ovarier på ultraljud.

Varför ska man behandla PCOS?

Tidig diagnos och behandling tillsammans med viktminskning kan minska risken för långvariga komplikationer som typ 2-diabetes och hjärtsjukdom.

Hur behandlar man PCOS?

Övervikt och fetma är vanligt hos PCOS-patienter men förekommer även vid normal och låg vikt. Vid övervikt rekommenderas viktnedgång, eftersom viktminskning leder till förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion, minskad behåring samt ökad chans till graviditet då ägglossning spontant kan återkomma. En dietist kan hjälpa dig att se över din kost och stötta dig i din viktnedgång.Menstruationsrubbning och hirsutism kan behandlas med kombinerade p-piller, gärna östrogendominerat om inga kontraindikationer föreligger.Vid barnönskan och störd ägglossning ges hormonbehandling för att stimulera ägglossning eller vid behov IVF. Fertilitetspotentialen är oftast god.

Vilka hormonanalyser kan man göra vid PCOS?

Vid hirsutism och regelbunden menstruation:- Total testosteron och sexualhormonbindande globulin, SHBG, i serum.Vid menstruationsrubbning komplettera med:- Luteiniserande hormon (LH), follikelstimulerande hormon,FSH, prolaktin, tyreoideastimulerande hormon (TSH) och fritt tyroxin (T4) samt antimϋlleriskt hormon, AMH.Vid kraftig övervikt (BMI >27):- Fasteglukos, HbA1c eller oral glukosbelastning.Tolkning av provsvar:- Kvoten total testosteron/SHBG är ett mått på biologiskt aktivt testosteron.- En kvot över 0,05 bedöms som hyperandrogenism.- Vid patologiskt förhöjt S-testosteron mer än 6 nmol/liter ska testosteronproducerande tumör i ovarier eller binjurar uteslutas. Remiss till endokrinolog och/eller gynekolog för vidare utredning.- Ökad LH/FSH-kvot är typiskt för PCOS.

Hur kan en dietist hjälpa en person med PCOS?

Det kan vara klokt att ta hjälp av en dietist om du vill gå ner i vikt. Det är inte meningen att du ska ”banta” utan en dietist kan hjälpa dig med att se över din kost för att se hur du kan äta mat som håller dig mätt längre, att du får i dig den näring du ska ha och en kost som fungerar för hur du lever ditt liv.Eftersom viktminskning leder till förbättrad hormonbalans och menstruationsfunktion, minskad behåring samt ökad chans till graviditet då ägglossning spontant kan återkomma rekommenderas ofta viktminskning för personer med PCOS.

Vilken typ av dietist ska jag söka om jag har PCOS?

Vid PCOS lindras ofta symptomen vid viktnedgång. Dietister är vana vid att arbeta med många olika typer av patienter, men välj gärna en dietist som är duktig på att stötta personer till livsstilsförändringar och/eller viktnedgång.Det finns ingen lösning för viktnedgång som fungerar för alla, vi är alla olika. Viktnedgång bagatelliseras ofta som något som är enkelt att genomföra. I teorin är det mycket enkelt, det handlar om att ha en negativ energibalans över tid, även kallat kaloriunderskott. Men hur detta ska fungera i praktiken – över tid - blir mer komplicerat.  Eftersom kroppens regleringssystem eftersträvar viktstabilitet är det enklare att hålla vikten än att gå ner i vikt. Alla olika individer tycks ha regleringsmekanismer som fungerar olika väl. Därför är det viktigt att hitta en dietist som kan stötta dig och hjälpa dig att hitta vad som fungerar för just din kropp.

Kan jag få behandling online om jag har PCOS?

En glädjande nyhet är att du kan få vård digitalt om du har PCOS. För PCOS behöver dietisten inte vara i samma rum som dig eller göra en fysisk undersökning, utan det räcker om ni träffas digitalt via video, chatt eller telefon.Andra fördelar med en dietist online är att du kan få kontakt med en dietist som är duktig på att stötta personer i livsstilsförändringar på distans. Du kan alltså få hjälp av en dietist digitalt oavsett var du bor.

Kan humöret påverkas av PCOS behandling?

Om du får en behandling som minskar på testosterinnivån kan en biverkning vara att det påverkar humöret. Minskad mängd testosteron kan göra att du lättare blir nedstämd, håglös och får minskad sexlust. Prata med din läkare om du får biverkningar av ditt läkemedel.

Vill du läsa mer om PCOS?

PCOS på 1177.se
PCOS på Janusinfo
PCOS på Mayo Clinic

Källor

1. Rosenfield RL, Ehrmann DA. The Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): The Hypothesis of PCOS as Functional Ovarian Hyperandrogenism Revisited. Endocr Rev. 2016 Oct;37(5):467-520

2. Dumesic DA, Oberfield SE, Stener-Victorin E, Marshall JC, Laven JS, Legro RS. Scientific Statement on the Diagnostic Criteria, Epidemiology, Pathophysiology, and Molecular Genetics of Polycystic Ovary Syndrome. Endocr Rev. 2015 Oct;36(5):487-525

3. Teede HJ, Misso ML, Costello MF, Dokras A, Laven J, Moran L et al; International PCOS Network. Recommendations from the international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2018 Aug;110(3):364-379

Skribent: Sofia Antonsson, leg Dietist
Granskad av: Våra dietister

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu