Personlig dietist

Remittera till Eatit idag

Eatit är en digital dietistmottagning med nationell täckning i Sverige.

Vi behandlar följande patientgrupper:
  • Övervikt & fetma
  • Pre-diabetes
  • Metabola syndromet

✓ 250kr/besök

✓ Frikort gäller

✓ Legitimerade dietister

Få hjälp med

Hur?

Eatit erbjuder preventiv såväl som reaktiv kostbehandling. Behandlingsprogrammet innehåller KBT-moment samt stöd för att öka patientens kunskap om kost. 

Varför?

Eatit hjälper vårdenheter som har brist på leg.dietister att kunna erbjuda akdekvat dietistintervention när det behövs. Tillgängligt i hela Sverige. 

Patienten kan oavsett var den bor få träffa en dietist med extra kunskap om behandling av fetma och övervikt. Behandlingen är evidensbaserad och är en förlängning av de program man arbetar med på Specialistkliniker. 

Fördelar?

Fält markerade med * är obligatoriska

Med ett samarbete med Eatit får din vårdenhet tillgång till Sveriges bästa dietistbehandling för patienter med fetma och övervikt. Börja remittera till Eatit idag!

Hur får er vårdenhet tillgång till dietister med expertkunskap inom fetma?

"Vi kombinerar kostråden från Nordic Nutrition Recommendations med KBT för att behandla patienterna utifrån deras enskilda behov" 

Sara West

Legitimerad dietist & psykologstudent

"Efter att ha jobbat i över 20 år på Överviktscentrum (Akademiskt Specialistcentrum) med fetmabehandling är jag så glad över att få sprida denna kunskap även till primärvårdspatienter"

Anna Hägg

Legitimerad dietist

Prova Eatit idag

Vi hjälper dig testa om Eatit är något för dig. Skriv in din mailadress och klicka kom igång.

✓ 200kr/besök

✓ Frikort gäller

✓ Boka direkt

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

LEGAL

HJÄLP

©2020 Eatit AB (Org.nr: 559077-4336)