• Eatit

Stort tack till dietiststudenten Fredrik Bergström för ditt internship hos Eatit

Denna vecka gör Eatits Fredrik Bergström sin sista vecka på sitt internship på Eatit. Fredrik studerar femte terminen på dietistprogrammet i Uppsala och har under tre månader tagit fram informationsmaterial riktat till patienter på tema obesitas och hälsosamma vanor.


Stort tack för ditt bidrag Fredrik. Du är ambitiös, inlyssnande och trevlig att arbeta med. Vi hoppas på att få jobba mer med dig i framtiden!


Några ord från Fredrik:

Under mina tre månader på Eatit fick jag lära mig mycket kring patientperspektivet. Hur man ska kommunicera till patienter som dietist, vad som är viktigt att fokusera på inom olika områden samt vilken nivå man ska lägga sig på så att det inte blir för enkelt eller för svårt för en patient att ta till sig det man vill förmedla. Det har även varit väldigt intressant att se hur Eatit jobbar och bra att arbetet har varit flexibelt.


44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Varför viktnedgång och inte bara träning är viktigt

Ny evidens publicerad av europeiska hjärtläkarföreningen talar för att behandling av övervikt och fetma är oerhört viktigt, eftersom fysisk aktivitet inte kan kompensera för den riskökning obesitas me