Patientinfo om Orlistat

September 27, 2023
Patientinfo om Orlistat

Informationen nedan är en sammanfattning av information från FASS, för att se all info från FASS om Orlistat kan du klicka här.

Minskat fettintag minskar risk för biverkningar

Orlistat ska användas tillsammans med att man lägger om sin kost. Rekommendationen är att man inte ska äta mat med för mycket fett när man tar detta läkemedel. Då riskerar avföringen att bli mer fettrik och oljeliknande. Man rekommenderar även att det dagliga fettintaget bör fördelas jämnt över dagens tre måltider.

Ät mer frukt och grönsaker för att inte rikera vitaminbrist

Orlistat minskar upptaget av vissa fettlösliga näringsämnen, framförallt av beta-karoten och vitamin E. Du bör därför följa rådet du får av din läkare att äta en välbalanserad kost rik på frukt och grönsaker. Det är möjligt att din läkare kommer att föreslå att du ska komplettera med ett multivitaminpreparat.

När ska jag ta medicinen?

Orlistat kan tas precis före, under en måltid eller upp till en timme efter en måltid. Kapseln ska sväljas med vatten.

Ta alltid läkemedlet enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos av Xenical är en 120 mg kapsel som tas tillsammans med var och en av dagens tre huvudmåltider.

Läkemedlet verkar endast i närvaro av föda som innehåller fett. Du behöver därför inte ta Orlistat om du missat en måltid eller om du äter en måltid som inte innehåller något fett.

Villkor för fortsatt behandling

Om du efter 12 veckor inte har gått ner minst 5% av den kroppsvikt som uppmättes vid början av läkemedelsbehandlingen, kommer din läkare att avsluta din behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Orlistat

Om du tar fler kapslar än du blivit anvisad att ta eller om någon annan olyckligtvis tar ditt läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjukhus eftersom medicinsk vård kan behövas.

Om du har glömt att ta Orlistat

Om du glömmer att ta ditt läkemedel vid någon tidpunkt, ta det så fort du kommer ihåg inom en timme efter den senaste måltiden och fortsätt sedan att ta läkemedlet som vanligt vid nästa måltid. Ta inte en dubbel dos. Om du har glömt att ta flera doser efter varandra, informera din läkare och följ de råd som ges till dig.

Ändra inte den föreskrivna dosen om inte din läkare säger att du ska göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hur ska läkemedelet förvaras?

Läkemedel i förpackning
Förvaras vid högst 25 ºC.
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Läkemedel i Glasburkar
Förvaras vid högst 30 ºC.
Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Vad är Orlistat?

Det verkar i ditt matsmältningssystem och blockerar ungefär en tredjedel av fettet i maten du äter från att tas upp av tarmen.

Orlistat används för behandling av obesitas tillsammans med ett intag av en kalorifattig kost.

Var kan jag läsa mer om Orlistat?

Du kan läsa mer på:

Bild av SevenStorm JUHASZIMRUS.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com