• Eatit

Ny dietist Bana Alkhatib

Bana Alkhatib är flerspråkig legitimerad dietist, har erfarenhet från att jobba med pre-diabetes, diabetes typ 2, mödravården, och obesitas. Bana brinner för att hjälpa och stötta människor att ha ett nytt hälsosamt livstil och förbättra sina matvanor. Bana kan även hålla behandlingen både på svenska och arabiska.Varför beslutade du att gå med i Eatit? Eatit använder de senaste digitala metoderna vilket gör det lättare både för patienten och dietisterna. Det är värdefull för mig att jobba i ett företag som tänker nytt och utvecklas hela tiden. Jag blir både glad och stolt att vara en del av det här projektet.


Varför är digital dietistvård intressant för dig? Digital dietistvård är ett effektiv sätt, då patienter träffar dietist hemma, att få kostråd utan att det behöver ta mycket tid i vardagen. Det är enkelt och snabbt så patienter tvekar inte att be hjälp och stöd av oss oavsett var de befinner sig i Sverige.

117 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Varför viktnedgång och inte bara träning är viktigt

Ny evidens publicerad av europeiska hjärtläkarföreningen talar för att behandling av övervikt och fetma är oerhört viktigt, eftersom fysisk aktivitet inte kan kompensera för den riskökning obesitas me