Avdragsgillt för företag

Våra hälsokontroller uppfyller fackliga krav och är anpassade för att analysera en mängd faktorer relaterat till arbetsmiljörisker. Inom många företag finns det exempelvis dolda arbetsmiljörisker som överbelastning och stress vilket kan leda till trötthet och i värsta fall utbrändhet. Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsovård. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Arbetsgivaren medges avdrag för utgiften för hälsoundersökningen. I våra hälsokontroller analyseras alltid blodvärdena i relation till olika arbetsmiljörisker, så som överbelastning, stress och utbrändhet. Kontrollerna uppfyller fackliga krav och utgör de en del av företagets arbetsmiljöarbete, så betraktas de också som företagshälsovård och är därmed avdragsgilla för arbetsgivaren och skattefria för de anställda.