FRÅGOR OM EATIT

+ VAD KAN EATIT HJÄLPA MIG MED?

Eatit kan hjälpa dig att nå dina mål genom att minska tröskeln till att leva hälsosamt. Du får en skräddarsydd screening av din hälsa med blodprovspaket anpassat efter dina förutsättningar, samt en screening genom andra tester i appen. Hos Eatit tillägnas du en personlig dietist som ger dig kontinuerligt stöd för hur du ska förbättra dina hälsovärden och nå dina mål med recept och råd anpassade utifrån dina behov och preferenser.

+ VAD BASERAS ERA REKOMMENDATIONER PÅ?

Vi baserar våra rekommendationer på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och medicinskt vedertagna råd för en hälsosam livsstil. I framtagningen av NNR:s rekommendationer har mer än hundra experter har varit involverade i revideringen. Ledande forskare och experter inom varje område främst från de nordiska länderna, deltog. Experterna har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och översikter som har publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen, livsmedel och matvanor påverkar hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning – till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika matvanors samband med hälsan. För en del ämnen gjordes systematiska litteraturöversikter.

+ KAN VEM SOM HELST ANVÄNDA EATIT?

Vi på Eatit lämnar inte någon utanför. Vi tror på att alla bör erbjudas möjligheten att till en hållbar hälsa genom livsstilsförändringar baserade på individuella förutsättningar. Vi arbetar förebyggande, för att du ska slippa bli sjuk och för att du ska känna dig så hälsosam som möjligt. Är du redan sjuk råder vi dig alltid att ha en kontakt i sjukvården, då vi inte kan ta över det medicinskt ansvaret från sjukvården. Det ena utesluter inte det andra. Som exempelvis diabetiker bör du alltid ha en fast kontakt i sjukvården för klinisk kontroll, gärna i kombination med ett medlemskap hos Eatit som hjälper dig att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande.

+ PASSAR DIETISTVÅRD ONLINE?

Dietister online fungerar bra då dietister tillskillnad från många andra vårdyrken sällan behöver undersöka eller fysiskt ta på sina patienter. Större delen av behandlingen sker genom motiverande samtal och utbildning utifrån patientens behov.


FRÅGOR TILL DIETISTEN

+ Vad kan en dietist hjälpa mig med?

Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Vår dietist kan utvärdera dina matvanor, ge feedback och tips och hjälpa dig lägga upp en praktisk strategi för att du ska nå dina mål. En dietist är till skillnad från en kostrådgivare en treårig universitetsutbildning och baserar alla råd på bästa möjliga vetenskapliga underlag. Vår dietist är van vid att arbeta med hälsa i ett helhetsperspektiv och sätter dig och dina behov i fokus.

+ Hur vet jag om jag behöver kosttillskott?

Många kostundersökningar visar att de flesta svenskar får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler från maten. Däremot finns det alltid undantag och väljer man bort vissa livsmedelsgrupper eller t.ex. har en sjukdom som ge ökat behov, kan kosttillskott vara absolut nödvändigt. För att ta reda på om just du är i behov av kosttillskott krävs en blodanalys. Utifrån svaren kan sedan vår läkare och dietist avgöra om det räcker med att göra kostförändringar för att öka intaget eller om du är i behov av tillskott.

+ Kan kosten påverka mina träningsresultat?

“Du som tränar så mycket kan ju äta vad du vill”. Har du hört det påstående förut? Kanske har du själv sagt det till och med. Dessvärre finns det ingen träningsform som är så pass effektiv att den kan väga upp för dåliga matvanor. Maten vi äter är bränsle för vår kropp, och när vi ska utsätta den för fysisk aktivitet gäller det att vi “tankat” rätt bränsle. Med hjälp av en dietist kan du få tips på vilken mat du bör äta/undvika baserat på vilken träning du ska utföra, hur länge och i vilken intensitet.

+ Hur ofta ska jag äta?

Att äta regelbundet vet de flesta är något att eftersträva. Däremot finns det inget optimalt antal måltider per dag som alla bör äta - det beror på individen. Antal måltider måste anpassas utifrån livsstil, aktivitetsnivå och dygnsrytm. Arbetar du nattskift säger det sig självt att du inte kan ha samma måltidsordning som någon som jobbar dagtid på kontor. Med hjälp av en dietist kan du få råd hur just du bör lägga upp din måltidsordning för att optimera ork och energi samt inte minst ditt näringsintag

+ Vad har dietister för utbildning?

Våra dietister är alla legitimerade. Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Endast personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation.

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 hp och har naturvetenskaplig profil. Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition utgör utbildningens huvudområden. Här inkluderas ämnen som näringslära, livsmedelsvetenskap, kostsociologi, psykologi, fysiologi och dietetik med sjukdomslära. Efter examen kan man ansöka om legitimation som dietist hos Socialstyrelsen.


FRÅGOR OM BLODPROVSTAGNING

+ Vad kan mina blodvärden säga om min hälsa?

Dina blodvärden säger inte allt om din hälsa. Varför tar vi då blodprover? För det första handlar det om att upptäcka tidiga tecken på livsstils- och bristsjukdomar såsom diabetes och blodbrist. För det andra ger det vår dietest och läkare större frihet att ge dig vetenskapligt baserade rekommendationer för hur du ska leva så hälsosamt som möjligt. Även om dina blodprover alla faller inom ramen för det normala, har vi nytta av att veta det.

+ HUR OFTA SKA JAG TA NYA BLODPROVER?

Vid en livsstilsförändring tar det några månader innan det syns med förbättringar i ditt blod. Hur ofta du ska ta beror på vilket blodvärde det är samt vilken nivå du utgår ifrån. Rekommendationerna brukar ligga i spannet mellan 3 -12 månader.

+ Vad händer om jag har dåliga/sjukliga blodvärden?

Alla blodprover bedöms av en legitimerad läkare. Avvikande blodprovssvar analyseras i relation till övriga blodvärden och dina hälsodata. Ett eller flera enskilda avvikande värden behöver inte vara farligt beroende på vad andra hälsovärden visar. Eatits läkare kommer alltid att ge dig en individuell bedömning och, vid behov, att ge dig rekommendationer om vidare kontakt med sjukvården.

+ Var lämnar jag blodprovet?

När du beställer ditt blodprov får du samtidigt välja hos vilken vårdcentral du ska lämna provet. Det behöver inte vara den vårdcentral du är ansluten till utan du kan välja fritt från alla vårdcentraler vi samarbetar med, över 120 stycken i hela Sverige. Kanske väljer du en som ligger nära ditt hem eller din arbetsplats?

+ När kan man gå till ett anslutet provtagningsställe?

När du gjort din bokning så skickar vi remissen till dig och efter det kan du genomföra provtagning när det passar dig. Vänligen notera att de flesta labb har drop-in men vissa kräver tidsbokning. Du kan se vad som gäller för ditt provtagningställe i din remiss. Remissen är giltig i tre månader efter bokningsdatum. Har du inte genomfört provtagning under den tiden så kan ni kontakta oss på hi@eatit.io så hjälper vi er.

+ Vad behöver jag ha med mig till provtagningen?

Ditt ärende hanteras via en elektronisk remiss och det enda du behöver ha med dig är en giltig legitimation. De flesta provtagninställena har drop-in men vissa kräver tidsbokning. Du kan se vad som gäller för ditt provtagningställe i remissen du får efter att du lagt din beställning.

+ Kan jag äta innan jag tagit blodprovet?

Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv (12) timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner. Om du äter någon järnmedicin skall denna inte tas på dagen för din provtagning. Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning. Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockar 10.00. Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning.

+ Vem sköter provtagning och analys?

Vi samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris som utför provtagningen och analysen. Dessa laboratorier är ackrediterade och ledande leverantörer till svensk sjukvård med högsta kvalitet och god tillgänglighet i många städer i Sverige.

+ Påverkas mina blodprover av medicinerna jag tar?

Om du medicinerar tillfälligt så råder vi dig till att avvakta minst 2 veckor efter avslutad behandling. Om du står på fortlöpande medicinering, kan du ha detta i beaktning när du får dina provsvar. Du kan uppge dina mediciner på din Eatit-sida så kan dietist och läkare ta det i beaktande när de granskar dina svar.