LDL behövs för att förse våra celler med kolesterol, därför är en viss halt av LDL i blodet helt normalt.

Vad betyder ett högt ldl-värde?

En för hög halt LDL ökar däremot risken för hjärtkärlsjukdom. Höga värden kan orsakas av ärftlighet, kost och/eller någon annan bakomliggande sjukdom. 

vad betyder ett lågt ldl-värde?

En låg halt LDL kan bero på malabsorption eller någon annan bakomliggande sjukdom. Mycket låga värden kan vara en konsekvens av lökemedelsbehandling med kolesterolsänkande läkemedel, men  om du inte har några sådana rekommenderas du att uppsöka läkare för vidare utredning.