En blodkreatininnivåtest görs för att se om dina njurar fungerar normalt och hur bra njurarna fungerar hos personer som tar kosttillskott och mediciner som kan orsaka njurskador. Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa och vätskebalans.

VAD BETYDER ETT HÖGT KREATININ-VÄRDE?

Ett förhöjt kreatininvärde betyder att njurarna fungerar dåligt och att de inte arbetar som de ska. Ett högt kreatininvärde kan orsakas av inflammation i njurarna eller någon typ av förgiftning. Nedsatt blodtillförseln till njurarna kan medföra förhöjda kreatininvärden. Detta kan orsakas av t.ex. hjärtsvikt eller förträngningar i kärlen som för blod till njurarna, eller på grund av förträngda blodkärl inne i själva njurarna. Njursten, en förstorad prostata eller andra hinder i urinvägarna kan också höja blodets kreatininnivå, men då måste ett urinflödeshinder föreligga. Vid dehydrering och efter intag av större mängder kött (framför allt kokt kött kan höja kreatininvärden i plasma med upp till 30% flera timmar efter måltiden).

VAD BETYDER ETT LÅGT KREATININ-VÄRDE?

Sänkta nivåer ses vid malnutrition och muskelatrofi samt under graviditeten. Kreatininvärden under referensvärden har oftas liten klininsk betydelse.