Kolesterolet i kroppen fungerar som en del i det membran i kroppen som har funktionen att bilda ett skyddande skal runt våra celler. För mycket kolesterol i kroppen har däremot den negativa effekten av att göra cellerna tjocka, hårda och oförmögna att anpassa sig till sin omgivning. 

Vad betyder ett högt kolesterol-värde?

En för höga kolesterolvärden ökar risken för hjärtkärlsjukdom. Höga värden kan orsakas av ärftlighet, kost och/eller någon annan bakomliggande sjukdom. 

vad betyder ett lågt kolesterol-värde?

En låg halt kolesterol ses ibland vid bristande kost eller så kan det också vara en normalvariant.