Järn är en mineral som kroppen behöver som beståndsdel i hemoglobin, proteinet i röda blodkroppar som transporterar syre i kroppen. Järn behövs också för energi och för fungerande muskler och inre organ. Kroppen har ett särskilt stort järnbehov under ungdomsåren, under graviditet eller amning och efter blodförlust.

Vad betyder ett högt järnvärde?

Det är ovanligt med för höga värden. Oftast sker endast detta vid  parenteral järntillförsel, upprepade blodtransfusioner eller andra akuta tillstånd. 

Vad betyder ett lågt järnvärde?

Ett lågt värde indikerar på ett bristtillstånd. Detta kan orsaka blodbrist på sikt, men är förhållandevis lätt att behandla med kost och ev. kosttillskott. Rådgör med din läkare/dietist om kosttillskott är aktuellt.