HDL hjälper till att rensa bort fettinlagringar från kärlen och skyddar också kärlen genom att förhindra oxidation. I daglig mun kallas HDL därför ofta för det "goda" kolesterolet.

Vad betyder ett högt HDL-värde?

Höga nivåer är sammankopplat till en minskad risk för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar.

Vad betyder ett lågt HDL-värde?

Låga värden kan bero på olika inflammatoriska processer, t.ex. virhushepatit. Då dina värden låg under det normala referensintervallet rekommenderas du ta kontakt med läkare för vidare utredning. Särskilt viktigt är detta om du haft hjärtinfarkt, kärlkramp, diabetes eller stark ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdom.