HbA1c, även kallad Hemoglobin A1c, är hemoglobin med glukos som har fästs sig fast i blodkroppen. HbA1c utvärderar den genomsnittliga mängden glukos i blodet under de senaste två till tre månaderna. Ett HbA1c test kan användas för att screena för och diagnostisera diabetes eller ens riskbild av att utveckla diabetes.

Vad betyder ett högt HbA1c-värde?

En hög nivå innebär en ökad risk för diabetes. 

Vad betyder ett lågt HbA1c-värde?

Det har ingen praktisk betydelse.