Glukos är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet. Ett jämnt flöde av glukos måste vara tillgänglig för användning och en relativt konstant nivå av glukos måste finnas i blodet.

Vad betyder ett högt glukos-värde?

Höga värden glukos i blodet indikerar risk för diabetes. 

Vad betyder ett lågt glukos-värde?   

En låg nivå av glukos kan tyda på hypoglykemi, ett tillstånd som kännetecknas av en minskning av blodglukos till en nivå orsakar symtom som svettning, hjärtklappning, hunger, skakningar och ångest, sedan börjar det påverka hjärnan orsakar förvirring, hallucinationer, dimsyn, och ibland till och med koma och död.