Ferritin är ett protein i kroppen som binder till järn och det mesta av det järn som lagras i kroppen är bundet till ferritin.

Vad betyder ett högt Ferritinvärde?

Det är ovanligt med ett för högt Ferritinvärde.

Vad betyder ett lågt Ferritinvärde?

Låga värden betyder att att du tar eller har tagit av dina järndepåer och har eller riskerar att få järnbrist. På sikt kan låga järnnivåer leda till ett lågt hemoglobinvärde och därmed risk för försämrad syreupptagnings- och prestationsförmåga.