Vitamin D reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist på vitamin D kan orsaka rakit, "engelska sjukan", hos barn, vilket visar sig som mjukt och missformat skelett, och benuppmjukning, osteomalaci, hos vuxna. Vitamin D är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott.

Vad betyder ett högt Vitamin-D värde?

Höga värden kan ses vid olika typer av sjukdomar, graviditet samt vid ett stort intag D-vitamin, ofta i form av tillskott. Detta kan leda till hyperkalcemi och metastatisk förkalkning i mjukdelar. 

Vad betyder ett lågt Vitamin-D värde?

Ett lågt värde betyder inte automatiskt att det är nödvändigt med läkemedelsbehandling, men vi rekommenderar att du samråder med din läkare/dietist om kosttillskott är aktuellt.