Albumin tillverkas i levern är det mest förekommande proteinet i blodet. Dess två viktigaste funktioner är att se till att det kolloidosmotiska trycket behålls, det vill säga att det håller kvar blodets vätska i kärlen. Den andra viktiga uppgiften är att transportera icke vattenlösliga ämnen i blodet, som exempelvis hormoner och fettsyror. 

VAD BETYDER ETT HÖGT ALBUMIN VÄRDE?

Höga värden kan bero på vätskebrist/uttorkning och om provet upprepade gånger visar förhöjda värden är detta till hjälp för läkaren vid bedömningen av om det finns en risk för begynnande eller framtida njurproblem och om ytterligare utredningar behöver göras.

VAD BETYDER ETT LÅGT ALBUMIN VÄRDE?

Om man inte får i sig tillräckligt näringsrik mat kan man drabbas av låga värden albumin. Detta kan i sin tur leda till att man ökar mängden vätska i vävnaderna (ödem). Albumin används för att utreda samt följa upp en rubbad proteinsyntes. Låga värden ses även vid svält, inflammationer i kroppen samt vid albuminförluster via tarmen.